“PROFILINK Premium+” е 6-камерна система с дълбочина на профила 70мм за производство на висококачествени PVC прозорци. С допълнителните си изолационни камери този вариант предлага забележителен коефициент за топло-проводимост.

Изолация – Изключителният коефициент на топлопреминаване позволява достигането на европейските стандарти за енергоспестяване, дори и с нискобюджетните еднокамерни стъклопакети.

Шумозащита – Шумозащитата достига до отлична тестовата стойност с нормален стълопакет, а със специални стъкла се достигат значително по-високи стойности.

Стъклопакет – Дебелина на стъклопакета до 36мм прави възможно поставянето на най-модерните топло и шумозащитни стъкла.

Уплътнение – Резултатите от тестовете за пригодност по отношение на въздухопропускливост и плътност при проливен дъжд отговарят на най-високите изисквания.